2 minuten leestijd

Veel mensen worden er niet warm of koud van als ze een parkeerboete krijgen wegens verkeerd parkeren. Ze laten het maar voor wat het is, ondanks dat het onterecht kan zijn. Dat is een gemiste kans, want een boete welke onterecht is uitgeschreven kunt u ongedaan maken. Het is slim om het wel te doen, omdat de boetes serieus hoog zijn in Nederland.

1. Bijna 70% betaald teveel parkeergeld

In Europa behoren onze parkeerboetes en verkeersboetes tot de hoogste. Een onderzoek toont zelfs aan dat we teveel geld uitgeven aan het betaald parkeren.

Bijna zeventig procent van de autorijders weet dat ze teveel parkeergeld betalen. Natuurlijk doen ze dit om te voorkomen om een parkeerboete te krijgen.

Ondanks dat gaat het echter regelmatig mis bij onder andere het laden en het lossen. Vaak onterecht.

2. Is een parkeerboete terecht bij het laden en het lossen?

Wat nu als u netjes achter de autoruit een papiertje had geplaatst met “even op de stoep geparkeerd om te lossen”? Karel Jansma heeft een boete gekregen, omdat hij zijn busje  in Amsterdam tijdelijk had stilgezet gezet zonder hiervoor te betalen.

Hij stond half op de stoep en half op de straat. Hij was de klos.

Jansma had netjes achter de autoruit een papiertje had geplaatst met “even op de stoep geparkeerd om te lossen”. Hij was de klos.

2.1 Parkeerwachters genadeloos

Jansma was het niet eens met de boete. Hij had de knipperlichten aangelaten en het busje half op de stoep gezet om samen met de bijrijder een bed uit de auto te halen en naar boven te brengen.

Vijf minuten werk dacht hij.  Daardoor was er niemand bij de auto en de parkeerwachters waren genadeloos.

Ze zagen op dat moment  geen laad- of los activiteiten en niemand was in de buurt van de auto. Ze schreven een parkeerboete uit van 90 euro. Slik.

2.2 Een schriftelijk verweer en niet opgeven!

De heer Jansma klom in de pen en heeft de situatie schriftelijk toegelicht. Hij was een bed aan het laden en lossen met de bijrijder. De rechtbank van Amsterdam gaf hem geen gelijk.

De heer Jansma liet het niet bij zitten en in hoger beroep bij het Hof Amsterdam. Daar kreeg hij wel gelijk. Het was volgens het Hof geen sprake van parkeren in de zin van de wet. Jansma blij! Maar het is een grijs gebied, hoe hier mee om te gaan?

2.3 Wat betekent parkeren van een auto volgens de wet?

parkeerboete volgens de wet

Volgens de wet is parkeren een mooie juridische volzin:

‘Het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten waarop dit doen of laten niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden’

Zoals u kan zien, valt laden en lossen dus niet onder parkeren. Wat staat er over laden en lossen in de wet?

Het laden en het lossen en de Nederlandse wet

Volgens de Nederlandse wet is ‘Het onmiddellijk, nadat het voertuig tot stilstand is gebracht, bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is.’

Het lastig in beide wetsartikelen is dat er geen tijdsperiode in staat. Maar toch heeft het Hof Amsterdam dit deel van de wet ook zo geïnterpreteerd. Dus ook het is het in- en uit de auto halen van een bed. De auto was niet geparkeerd in de zin van de gemeentewet van Amsterdam. Het Hof vernietigde de parkeerboete, of in meer juridisch taal, de ‘aanslag parkeerbelasting’

Kortom als u overtuigd dat u netjes aan de wet heeft voldaan, aarzel niet dan de boete aan te vechten! Tenslotte een tweetal tips om parkeerboetes te voorkomen.

Tip 1: Vecht uw onterechte boetes aan!

Voorkomen is beter dan genezen. Indien u dit van plan bent, dan moet uw intentie natuurlijk zijn de auto goed te parkeren. Wanneer u echter een verkeersboete krijgt is het belangrijk om te kijken of het wel terecht is gebeurd.

De hierboven besproken uitspraak biedt volop perspectief om de verkeersboetes aan te vechten. Zeker als uw mede berijder en/of klant bereid zijn om te verklaren dat een product naar binnen aan het sjouwen was. Wanneer u aan het laden en lossen bent weet u wat u te doen staat!

Tip 2: Gebruik een mobiel parkeren app

Hierboven is al genoemd dat 69% van de parkeerders teveel parkeergeld betaald. Om een parkeerboete te voorkomen. Op jaarbasis kan dat oplopen tot tientallen euro’s. Mobiel parkeren is de oplossing. Want het zorgt ervoor dat u geld en moeite bespaart. Het enige wat u nodig heeft is een smartphone en app.

Het aanvragen gaat eenvoudig. Het is een account aanmaken, de bijhorende app downloaden en u kunt mobiel parkeren gaan gebruiken. Parkmobile is de meeste gebruikte mobiel parkeren app met een gemiddelde beoordeling van 4,5 van de 5 sterren in de App Store en Google Play Store.

Als u af en toe parkeert, dan zijn de transactie kosten €0,27. Als u gemiddeld meer dan negen keer betaald parkeert per maand, is is het voordeliger een abonnement te nemen die €2,50 per maand kost en zijn er verder geen transactiekosten  U kunt het eenvoudig (gratis) aanvragen door op onderstaande button te drukken.

Nu ParkMobile aanvragen
Share This