Dozen vol met bonnetjes? Met online boekhouden niet meer!

FAQ online boekhouden

Waaruit bestaat een boekhouding?

Een boekhouding is nodig als je een eigen onderneming hebt. Het is de vastlegging van financiële gegevens van een onderneming in combinatie met overige gegevens zoals relatiegegevens, artikelgegevens enz. De Balans en de Winst en Verlies rekening vormen de kern van een boekhouding.

De balans in de boekhouding

De balans vormt binnen de financiële administratie het overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de onderneming.

De balans is een momentopname. Zo toont de balans per 31 december informatie per genoemd moment. De de winst- en verliesrekening daarentegen geeft bedragen over een bepaalde periode, bijvoorbeeld een maand, kwartaal of een jaar weer.

 

De twee kanten van de balans

De balans is opgesplitst in een debetzijde en een creditzijde.  De debetzijde  toont de bezittingen van een onderneming, waar de creditzijde de schulden en het eigen vermogen van de onderneming weergeeft.

De structuur van de balans

De balans wordt in de financiële administratie opgedeeld in een aantal “standaard” groepen, onderstaand geven wij een overzicht van de in Nederland meest gebruikte indeling.

De balans wordt aan de debet zijde opgedeeld in een aantal hoofdgroepen:

 • Immateriële vaste activa
 • Materiële vaste activa
 • Financiële vaste activa
 • Vorderingen
 • Liquide middelen
 • Voorraden
 • Effecten/aandelen

Aan de credit zijde vinden wij op de balans:

 • Eigen vermogen
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
 • Kortlopende schulden

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening, of ook wel de resultatenrekening genoemd is het onderdeel van de financiële administratie waarbij de inkomsten en de uitgaven, of de opbrengsten en de kosten van een onderneming in een bepaalde periode worden geregistreerd.

Online boekhouden

In het verleden waren boekhoud pakketten duur en complex. Veel ondernemers gebruiken daardoor Excel.

Maar het boekhouden in Excel heeft nu meer nadelen dan een online boekhoudpakket die niet zo veel kost. Bekijk de top 10 online boekhoud pakketten en probeer een pakket gratis uit.

Wat zijn de belangrijkste selectiecriteria voor een boekhoudpakket?

 In 2018 zochten meer dan 214.000 ondernemers op het internet naar een softwarepakket voor hun boekhouding. Een actueel thema voor startende ondernemers, zzp’ers, mkb’ers maar ook grotere organisaties. Op basis van eigen ervaring en gelezen tips hebben wij selectie tips voor u.

 

Zeven selectie criteria boekhoudpakketten

 1. De eerste keuze die men maakt is de eerste keuze voor een online of offline boekhoudpakket. Daarbij is het online boekhouden het meest gekozen, omdat de gebruiker op elke plek bij zijn boekhouding terecht kan.
 2. Op twee wil men graag de mogelijkheid hebben om snel overzicht te hebben van de btw (vooral de zzp’er) voor de aangifte en de MKB’er vindt de verlies & winst rekening op eerste plek thuishoren.
 3. Het importeren van bankafschriften door een bankkoppeling met het boekhoudpakket.
 4. Het kunnen doen van urenregistratie.
 5. Het kunnen aanmaken van facturen en het eenvoudige adressen beheren van de debiteuren/crediteuren .
 6. De kosten van het pakket per maand.
 7. Het hebben van een APP zodat op alle plekken snel mutaties kunnen invoeren (met name van belang voor zzp’ers

Op onze speciale pagina kun je een keuze maken uit de 10 beste online boekhoud programma’s

Is het nodig software te installeren bij online (Saas) boekhoudprogramma

Nee. je hoeft bij een Saas oplossing geen software te installeren. Online boekhoudpakketten kan je zien als een Software as a Service (Saas).

Dit houdt in dat de software altijd te benaderen is via het internet en dat de aanbieder van het boekhoudpakket verantwoordelijk is voor updates en onderhoud. Handmatige installatie en updates door de gebruiker is dus niet nodig. Het voordeel is dat je 24 uur per dag en op elke locatie bij uw boekhouding kan. Sommige pakketten werken ook prima op een tablet e/o smartphone.

Voor een overzicht van een top 10 online boekhoudpakketten, kunt u deze oplossingen vergelijken op onze speciale webpagina.

Boekhouden OnlineVeelal wordt als eerste de keuze gemaakt tussen een online of offline boekhoudpakket. Daarbij is tegenwoordig het boekhouden online het meest gekozen, omdat de gebruiker op elke plek bij zijn boekhouding terecht kan.

Boekhouden online tips

Uitgaande dat u kiest voor een van de pakketten die boekhouden online aanbiedn, houdt dan rekening met onderstaande tips om mee te nemen:

 • Snel btw overzicht te hebben  (vooral de zzp’er) voor de aangifte en de verlies & winst rekening (voor MKB’er)
 • Met een bankkoppeling importeren van bankafschriften
 • Kiezen tussen eenmalig aanschaf e/o abonnementskosten
 • Urenregistratie mogelijkheden
 • Aanmaken van (debiteuren) facturen
 • Adressenbeheer (CRM) voor debiteuren en crediteuren
 • Ondersteuning van het doen administratieve handelingen op een smartphone (app)

Top 10 pakketten

Op onze aparte pagina top 10 online boekhoud pakketten kun je op basis van uw eigen criteria een pakket aanschaffen. Vaak is er een proefperiode waarbij je vrijblijvend een pakket kan testen.

Op deze pagina antwoorden op veelgestelde vragen op gebied van administratie en boekhoud pakketten.

Share This