2 minuten leestijd

Als ondernemer ben je altijd op zoek naar een nieuwe aftrekpost. Je wil natuurlijk dat een zo groot mogelijk deel van je omzet daadwerkelijk wordt omgezet in winst en salaris voor jezelf. Om je daarbij te helpen hebben we 10 van de mees gebruikte aftrekposten voor je op een rijtje gezet. Dan weet jij in ieder geval waar je bij de volgende belastingaangifte op kunt letten. 

 

1. Bedrijfskosten

De kosten die je binnen je bedrijf maakt kun je vaak als aftrekpost opgeven bij de belastingaangifte. Kosten die hiervoor geschikt zijn, zijn eigenlijk alle kosten die je maakt die nodig zijn voor het normaal laten lopen van je bedrijf.

Huur van de bedrijfsruimte, materialen, een computer, enzovoorts. Op de website van de Belastingdienst kun je de regels vinden over wat wel en niet kan dienen als aftrekpost.

 

2. Btw als aftrekpost?

De belasting toegevoegde waarde, oftewel de btw kan ook dienen als aftrekpost. Dit gebeurt echter niet bij de inkomstenbelastingaangifte die je jaarlijks moet doen, maar bij de omzetbelasting.

Vaak doe je dit per kwartaal. Wanneer jij iets zakelijk koopt, betaal je btw aan de leverancier.

De btw die je hebt betaald, mag je verrekenen met de btw die jij elk kwartaal aan de Belastingdienst moet betalen. 

Let op dat je niet rijk rekent met de ontvangen btw. Deze btw rijkdom moet een keer afgedragen worden aan het ambtenarencorps.

 

 

3. Ondernemersaftrek

Om als aftrekpost aanspraak te maken op de ondernemersaftrek dien je aan het urencriterium te voldoen. Dit urencriterium houdt in dat je minimaal 1225 uur aan je onderneming moet besteden in een jaar tijd.

Onder de ondernemersaftrek vallen meerdere aftrekposten, die we allemaal kort zullen benoemen.

 

3.1 Zelfstandigenaftrek

De eerste aftrekpost die onder de ondernemersaftrek valt is de zelfstandigenaftrek. Deze aftrek geldt voor alle zzp’ers en is in 2020 maximaal €7.030. Een serieus bedrag.

Dit gehele bedrag kan je aftrekken van de winst die je hebt behaald, waardoor je over een minder hoog bedrag belasting hoeft te betalen.

 

3.2 Aftrekpost voor de starters

Als jouw onderneming nog geen 5 jaar bestaat kun je drie keer aanspraak maken op de startersaftrek. Deze aftrekpost is €2.123 per jaar.

Overigens is er voor de startersaftrek een uitzondering op het urencriterium. Voor hen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, of zwanger zijn, is het criterium naar 800 uren bijgesteld. 

 

3.3 Meewerkaftrek

Deze aftrekpost is voor hen die samen met hun partner een onderneming runnen. De voorwaarden hiervoor zijn dat hij of zij minimaal 525 uur moet hebben meegewerkt aan het bedrijf.

De vergoeding die is uitbetaald aan de partner mag maximaal €5.000 zijn. De hoogte van de meewerkaftrekpost verschilt. Het gaat om een percentage dat kan variëren van 1,25% tot maximaal 4%.

 

3.4 Een aftrekpost als je je onderneming gaat staken?

De stakingsaftrek is de laatste aftrekpost die onder de ondernemersaftrek valt. Als jij je bedrijf stopt, of bijvoorbeeld verkoopt, moet je belasting betaling over deze eventuele verkoop.

De stakingsaftrek kan oplopen tot maximaal €3.630.

 

Reken je niet rijk met de ontvangen btw. Deze btw rijkdom moet een keer afgedragen worden

4. Investeringsaftrek

Als jij als bedrijf veel let op duurzaamheid en vriendelijk bent voor het milieu, word je door de overheid gesteund. Dit gebeurt door middel van de investeringsaftrek.

Er vallen meerdere aftrekposten onder de investeringsaftrek, hieronder vind je de drie populairste.

 

4.1 Energie-investeringsaftrek

De EIA geeft aan dat je maximaal 45% van de kosten die je maakt voor energiebesparende bedrijfsmiddelen of bijvoorbeeld duurzame energie van de winst kunt aftrekken.

Alle mogelijke investeringen kun je terugvinden op Energielijst van de overheid. Een investering moet minimaal €2.500 zijn.

 

4.2 Aftrekpost voor de kleine investeringen

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek gaat al gelden vanaf investeringen die meer zijn dan €450.

In totaal moet in een jaar wel €2.401 aan investeringen worden gedaan voordat deze KIA gaat gelden. 28% van de investering kan als aftrekpost worden opgegeven. 

 

4.3 Milieu-investeringsaftrek

De laatste aftrekpost die hier behandeld wordt is de MIA. Ook hier geldt weer dat alle mogelijke investeringen door de overheid zijn bepaald.

Je vindt ze op de zogenaamde Milieu lijst. De MIA kan oplopen tot 36% van het geïnvesteerde bedrag. 

Vergelijk de beste online boekhoud pakketten en selecteer op basis van:

  • Bedrijfsvorm (starter, zzp, mkb enz)
  • Branche (handel, retail, flex enz)
  • Het aantal medewerkers
  • Functionaliteiten van het pakket
  • Boekhoud mogelijkheden (zelf, of door boekhouder)
  • Koppelingen (bankmutaties)
  • En nog veel meer

Naar De Vergelijkerin 1 minuut ingesteld 

online boekhoudpakketten

Share This