2 minuten leestijd

Zoek je een subsidie voor energiebesparing als ondernemer? De keuzemogelijkheden zijn groot want er zijn tal van subsidies en andere fiscale voordelen waarmee je een stuk bespaart op energierekening in je onderneming. Wist je dat ook infraroodpanelen op verschillende manier aftrekbaar zijn?

1. Uit energieadvies volgt energiebesparing

Er zijn subsidies voor specifieke maatregelen, maar ook voor energieadvies op maat. Een advies kan waardevol zijn, als je nog niet weet waar je het best kan beginnen met energiebesparing.

1.1 Overzicht subsidies voor energiebesparing

De keuze is reuze want er zijn in totaal maar liefst 7 soorten regelingen waar je als ondernemer gebruik van kan maken om energiebesparing te financieren:

 1. Energie-investeringsaftrek (EIA)
 2. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 3. Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)
 4. Investeringsaftrek Duurzame Energie (ISDE)
 5. Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)
 6. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
 7. Salderingsregeling

De eerste twee regelingen – de EIA en de KIA – is een subsidie voor energiebesparing en wordt uitgebreid toegelicht op de veel bezochte pagina energie investeringsaftrek infrarood verwarming. De randvoorwaarden maar ook het aanvraag formulier kan je daar downloaden.

1.2. Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Een energieadvies op maat is altijd de beste start als je energie wilt besparen. Op basis van dit advies kun je subsidie voor energiebesparing krijgen met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB. Je krijgt subsidie op zowel het advies als op de begeleiding van de uitvoering van de maatregelen. 

Maar let op: de subsidie regeling loopt maar tijdelijk en is nu tijdelijk stopgezet. Maar het doel is wel om de regeling weer open te zetten, al of niet in aangepaste vorm.

1.3 Investeringsaftrek Duurzame Energie (ISDE)

De ISDE regeling geldt zowel voor particulieren als voor ondernemers. Je kan de subsidie aanvragen voor warmtepompen en zonneboilers.

En tussen 2021 en 2023 is hij uitgebreid met zonnepanelen en kleinschalige windturbines en voor VvE’s de aansluiting op een warmtenet.

Er zijn 7 soorten subsidie regelingen om energiebesparing te financieren

1.4. Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Deze regeling is een paar keer van naam veranderd. Met elke nieuwe aanpassing is de subsidie een beetje veranderd en al heel wat ondernemers vroegen hem aan, vooral in de sectoren industrie, mobiliteit, energie, landbouw en bouw.

Deze subsidie kun je aanvragen voor de productie van groene energie en voor technieken die CO2-uitstoot tegengaan. Hiervoor heeft de overheid 5 categorieën opgesteld:

 1. hernieuwbare elektriciteit – waterkracht, wind en zon
 2. hernieuwbare warmte – biomassa (door vergisting en verbranding), compostering champost, geometrie diep en zonthermie
 3. hernieuwbaar gas – biomassa (ook vergisting en vergassing)
 4. CO2-arme warmte – aquathermie, daglichtkas, elektrische boiler, geothermie ondiep, restwarmte en warmtepomp
 5. CO2-arme productie – CO2-afvang en -opslag en waterstof door elektrolyse

1.5 De MIA en de Vamil regelingen

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kun je fiscaal je voordeel mee behalen.

Enkele bekende voorbeelden zijn aan elektrisch rijden, ledverlichting, ventilatie of de opslag van duurzame energie. Voor beide regelingen gelden verschillende percentages:

 • MIA: tot 36% van de investeringskosten is aftrekbaar kan oplopen tot 36%, bovenop je normale aftrek. 
 • Vamil: tot 75% van de investeringskosten is aftrekbaar, op een tijdstip dat je zelf mag bepalen

Het belastingvoordeel kan oplopen tot 12 procent. Zeker interessant om als ondernemer te overwegen voor de energiebesparing.

1.6 Saldering van zonnepanelen

Met de salderingsregeling maakt de overheid zonnepanelen aantrekkelijker voor bedrijven en particulieren.

Het werkt vrij eenvoudig. De energieleverancier verrekent aan het einde van het jaar de energie die je zelf hebt opgewekt met de energie die je hebt verbruikt.

Dit wegstrepen noemt men dus we salderen. Je ontvangt voor de stroom hetzelfde tarief als wat je ervoor zou betalen bij je energieleverancier. Het is dus een mooie regeling en om een energiebesparing te realiseren.

Wek je meer energie op dan je in een jaar verbruikt, dan geldt voor deze extra energie geen salderingsregeling. Voor deze energie krijg je wel een vergoeding, maar die is lager dan wanneer je mag salderen.

2. Energiebesparing levert geld op

Met bovenstaande regelingen is er veel mogelijk. De investering wordt kleiner waarmee een energiebesparing kan worden gerealiseerd. In deze tijden van oplopende gasprijzen kan het een serieuze optie zijn voor ondernemers!

2.1 Energiebesparing door infraroodpanelen in systeemplafond

Onze partner ExtraWarmte.nl levert allerlei soorten infraroodpanelen ook voor bedrijven. Er zijn zelfs infraroodpanelen die in een systeemplafond passen en zijn beschikbaar in verschillende wattages (300, 600 en 700W).

Het is de manier om je gasrekening te verlagen. Ja panelen verbruiken stroom, wat ook geld kost, maar infrarood verwarming is effectiever als traditionele centrale verwarming. In een apart artikel Wat is het verschil tussen convector verwarming en stralingswarmte wordt nader toegelicht.

In ieder geval is het mogelijk om een of meerdere bovengenoemde subsidie regelingen te gebruiken. Energiebesparing met gemak zullen we maar zeggen!

Share This