fbpx
3 minuten leestijd

 

Steeds meer mensen in Nederland starten als zelfstandige. Het ondernemersklimaat voor zelfstandigen in ons land lijkt perfect. Met name de afgelopen tien jaar is het aantal ondernemers flink toegenomen. Maar in welke sector verdienen ondernemers nu het meest?

 

1. Vijf keer zoveel mensen als zelfstandige actief

Het CBS meldt dat tussen 2007 en 2018 het aantal zelfstandigen toenam van 260.000 naar maar liefst 1,3 miljoen. Vijf keer zoveel mensen zijn zelfstandige. En dat in 12 jaar tijd.

Met name in de zakelijke dienstverlening, zorg en de bouw steeg kwamen er veel ondernemers bij.

Het CBS ziet daarin ook een verschuiving plaatsvinden. In 2007 was de handel nog de grootste sector onder ondernemers.

In 2018 heeft de zakelijke dienstverlening deze plek overgenomen. Maar liefst 78.000 mensen startten als zelfstandige in de periode tussen 2007 en 2018.

 

1.1 Zakelijke dienstverlening groeit naar bijna 200.000 zelfstandigen

Dit maakt dat in deze sector 196.000 zelfstandigen actief zijn. In de handel zaten in 2018 ruim 169.000 mensen, de bouw telde 157.000 ondernemers en in de zorg waren 128.600 mensen werkzaam.

Landbouw, bosbouw en visserij was de kleinste sector in 2018 en telde bijna 87.000 zelfstandigen. Volgens het CBS zijn ruim een half miljoen zelfstandigen in een andere sector actief.

 

Maar liefst 196.000 zelfstandigen zijn actief in de zakelijke dienstverlening

2. Meeste zelfstandige zzp’ers actief in de zakelijke dienstverlening

Ook in de gemeenten is deze verschuiving te zien. Handel was in 2007 in 203 gemeenten de grootste sector. In 2018 gold dit nog maar voor 90 gemeenten.

De zakelijke dienstverlening bewandelde de tegenovergestelde weg en ging van 71 naar 150 gemeenten waarin het de grootste sector voor zelfstandigen was.

Met name in gebieden van de randstad is de zakelijke dienstverlening populair.

 

 

2.1 Minder mensen in de landbouw, bosbouw en visserij

De enige sector die gekrompen is sinds 2007 is die van de landbouw, bosbouw en visserij. Het aantal mensen dat zich zelfstandige in deze sector mag noemen is met 4.000 gedaald.

Van de in totaal 87.000 zelfstandigen in deze sector zitten de meesten in de melkveehouderij waarbij het inkomen rond de 35.000 euro per jaar ligt.

De zee- en kustvisserij waarin nog maar weinig mensen actief zijn loont het best in de sector. Het inkomen ligt hier tegen de 70.000 euro per jaar aan.

 

3. Handel loont het minst voor een zelfstandige

Maar wat verdient een zelfstandige in de andere sectoren dan? Welke sector kent het hoogste inkomen? CBS heeft dit berekent aan de hand van het mediane inkomen, ofwel het middelste inkomen uit de sector.

Dit inkomen ligt het laagst in de handel. Het mediane inkomen is 30.000 euro.

Wil je toch actief zijn in deze sector dan verdien je als zelfstandige het meest als je een apotheek hebt. In de textiel verdienen zzp’ers het minst.

 

3.1 Grote verschillen in inkomen in de zorgsector

De zorg doet het qua middelste inkomen niet veel beter. Het mediane inkomen voor een zelfstandige in de zorgsector is 31.000 euro. Hierin zitten flinke uitschieters.

Praktijken van medische specialisten steekt qua inkomen ver boven alle andere zelfstandige beroepen uit. Het inkomen hierbij is ruim 126.000 euro.

Aan de andere kant heeft 13 procent van de zzp’ers die actief zijn in de zorg een zelfstandigeninkomen van minder dan 5.000 euro per jaar.

 

Medische specialisten met een eigen praktijk verdienen met ruim 126.000 euro per jaar het meest van allemaal.

3.2 Zelfstandige in de zakelijke dienstverlening verdient het meest

Het mediane inkomen in de bouw ligt met 39.000 euro een flink stuk hoger. Maar een zelfstandige in de zakelijke dienstverlening verdient het meest.

Hierbij ligt het middelste inkomen op 45.000 euro per jaar. Dat verklaart misschien ook waarom de sector zo aantrekkelijk is voor startende ondernemers.

Deze sector kent overigens minder grote uitschieters dan de zorgsector. De rechtskundige dienstverlening is financieel het meest aantrekkelijk. Zelfstandigen verdienen zo’n 68.000 euro. Fotografen verdienen met ruim 15.000 euro het minst.

 

4. Moeten zelfstandige vissers en boeren gaan vechten voor hun bestaan?

Het is moeilijk te voorspellen wat er in de komende 10 jaar gaat gebeuren. Uitsluiten kun je het niet, maar een nieuwe stijging van ruim een miljoen zelfstandigen lijkt niet mogelijk.

De zakelijke dienstverlening is een sector die nog wel even populair zal blijven en in de Nederlandse zorgstaat zullen we de zorgsector ook goed moeten onderhouden.

Vissers en boeren lijken voor een uitdaging te staan: hoe behouden we onze waarde in een snel ontwikkelende samenleving.

Maar ook zij zullen hard nodig blijven. Toch?

Vergelijk de beste online boekhoud pakketten en selecteer op basis van:

  • Bedrijfsvorm (starter, zzp, mkb enz)
  • Branche (handel, retail, flex enz)
  • Het aantal medewerkers
  • Functionaliteiten van het pakket
  • Boekhoud mogelijkheden (zelf, of door boekhouder)
  • Koppelingen (bankmutaties)
  • En nog veel meer

Naar De Vergelijkerin 1 minuut ingesteld 

online boekhoudpakketten

Share This